[contact-form-7 404 "Not Found"]

Yahoo ו- Yelp מחפשות טוב יותר

Yahoo ו- Yelp מחפשות טוב יותר

המנכלי"ת מאריסה מאייר (Yahoo) ממשיכה לשפר מיקומים.
לאחרונה הוכרז שיתוף פעולה בין מנוע החיפוש של Yahoo לבין את ההמלצות המוביל בעולם Yelp.
הרעיון המרכזי באיחוד כזה הוא לאפשר חיפוש טוב יותר ברמת ה- Local (החיפוש המקומי)
כפי שכבר ידוע לכולם החיפוש המקומי הוא מהחשוב שבעתיד הדיגיטלי.