[contact-form-7 404 "Not Found"]

הרשת החברתית Ello

הרשת החברתית Ello

הרשת החברתית Ello עם 40 אלף נרשמים בשעה – האם הרשת החברתית Ello מהווה איום רציני לפייסבוק? עדי אדלר מספר על הרשת החברתית החדשה