[contact-form-7 404 "Not Found"]

הסברה ישראלית – האם אנו מצליחים לדברר את עצמנו נכון ברשתות חברתיות?

הסברה ישראלית – האם אנו מצליחים לדברר את עצמנו נכון ברשתות חברתיות?

הסברה ישראלית – האם אנו מצליחים לדברר את עצמנו נכון ברשתות חברתיות? אדלר על ההתנהלות של הישראלים ברשת בזמן מבצע 'צוק איתן'